Співвідношення між подіями

Під множиною будемо розуміти групи предметів (елементів). Кількість елементів множини (якщо їх можна перелічити) позначають як (або ). Множину, яка складається з усіх можливих елементарних подій, називають універсальною і позначають буквами або . Підмножину, яка складається з декількох елементарних подій, називають складною подією.

Подія А має таку геометричну інтерпретацію: навмання вибрана точка з універсальної множини належить підмножині А.

Той факт, що із А слідує В (А входить в В), позначають так: (або ).

Наприклад: якщо подія А – “поява чотирьох очок при підкиданні грального кубика”, а подія В – “поява парного числа очок при підкиданні грального кубика”, то . Якщо і , то це записують так: (і вважають події і рівносильними). Наприклад, якщо А – “поява герба при підкиданні монети”, а В – “непоява цифри при підкиданні монети”, то .

Таким чином, між подіями спостерігаються співвідношення, аналогічні відношенням “більше”, “менше” або “дорівнює” між числами.


6480410193978980.html
6480484609368902.html
    PR.RU™