І частина (5 балів)

Завдання 1 - 5 мають по чотири варіанти відповіді, з яких тільки одна вірна. Оберіть вірну відповідь. Вірна відповідь кожного завдання оцінюється одним балом.

1. Які з наведених нижче тверджень правильні:

1) якщо пряма a параллельна площині трикутника АВС, то прямі а і АВ паралельні;

2) якщо площина паралельна двом сторонам ромба, то вона паралельна його площині?

А) жодне; Б) лише перше; В) лише друге; Г) обидва.

2. На мал. 1 зображено куб і позначено три точки. Дві точки є серединами ребер куба, а третя розміщена у його вершині. Укажіть геометричну фігуру, яка є перерізом куба площиною, що проходить через ці точки.

А) паралелограм;

Б) трапеція;

В) тупокутний трикутник;

Г) прямокутний трикутник.

3. Дано дві площини α і β, які перетинаються. Точка М не належить жодній із них. Скільки існує прямих, які проходять через М і паралельні α і β?

А) жодної; Б) одна; В) безліч; Г) жодної або одна.

4. Відстань від точки М до всіх вершин квадрата дорівнює 5 см. Знайдіть відстань від точки М до площини квадрата, якщо його діагональ дорівнює 6 см.

А) 3 см; Б) 4 см; В) 2 см; Г) 8 см.

5. SABCD – чотирикутна піраміда (мал. 2). Площини PRQ і АВС паралельні. Порівняйте довжини відрізків АР і PS.

А) AP = PS; Б) AP > PS;

В) AP < PS; Г) не можна порівняти.


6483496619147037.html
6483582246699915.html
    PR.RU™